François Couperin

Leçons de Ténebres

rekonstrukce barokní ceremonie na text Lamentací proroka Jeremiáše

___

Hudba / Music: François Couperin (1668 – 1733)

Režie / Stage Director: Tomáš Hanzlík

Umělecké nastudování / Rehearsed by: Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian

Kostýmy  a scéna / Costumes and Set: Vendula Johnová

Obsazení / Scoring: S,S (T), - org, vla da gamba (vle A, T, B)

Stopáž / Durata: 45´

Lamentace proroka Jeremiáše tvořily původně liturgii smuteční slavnosti na paměť zboření chrámu, konanou zprvu na jeho sutinách. Město je personifikováno hlasem zpěváka, který vybízí k pokání. Noční obřad, při němž je postupně zhášeno 12 z 13 voskovic znázorňujících 12 apoštolů a Ježíše, je úzce spjat s Velikonocemi. Vedle Mozartova Requiem a Pergolesiho Stabat Mater, patří Couperinovy Lekce z temnot k nejpůsobivějším smutečním skladbám 18. století.

___

Fotogalerie