Tomáš Hanzlík

Arion (2004)

Balet — melodram

___

Hudba / Music: Tomáš Hanzlík

Libreto / Libretto: Jiří Malaník

Režie / Stage Director: Sergej Sanža & Divadlo Facka

Umělecké nastudování / Rehearsed by: Marek Čermák & Ensemble Damian

Kostýmy  a scéna / Costumes and Set: Vendula Johnová

Obsazení / Scoring: SaxQ (s, A T, Bar), vn 1- 6, vle, vc, cb, pf (+ činoherci)

Stopáž / Durata: 40´

___

Arionův příběh

Podle starořecké pověsti byl Arion proslulý básník a hráč na lyru. Když se vracel po moři z cest, obtížen bohatstvím získaným zpěvem a hrou, byl napaden posádkou, která ho chtěla oloupit a zavraždit. Arion se sám vrhl do moře, kde ho vzal na hřbet delfín, přivábený jeho hudbou, a bezpečně ho dopravil na břeh. V místě, kde ho delfín vynesl z vln, dal postavit na památku své záchrany pomník.

___

Arion v Olomouci

Původní barokní koncept sedmi olomouckých kašen na mytologické náměty zůstal dlouhá staletí nedokončen. Poslední kašna, zasvěcená právě Arionovi, byla dokončena až v roce 2002. Skladatel Tomáš Hanzlík chtěl k této příležitosti zkomponovat krátkou operu, která by scénicky vrcholila odhalením pomníku zázračné záchrany. Instituce pověřené slavnostním odhalením Arionovy kašny však neprojevily o projekt zájem a tak z původně zamýšleného díla vznikla pouze Ouvertura. Po dvou letech bylo dílo na text Jiřího Malaníka dokončeno a připraveno k provedení, ovšem už v jiné souvislosti a podobě. Z původně zamýšlené opery se stal balet – melodram, zpracovávající zčásti Vodní hudbu G. F. Handela, kantátu Ich habe genug J. S. Bacha a V sladkém snění P. I. Čajkovského.

 

___

Více informací o autorovi hudby a partituru najdete na samostatné stránce.