T. N. Koutník, A. V. Michna z Otradovic, D. A. F. Milčinský ad.

Jasnost nebeská (vánoční pasticcio)

___

Hudba / Music: T. N. Koutník, A. V. Michna z Otradovic, D. A. F. Milčinský ad.

Režie / Stage Director: Tomáš Hanzlík

Umělecké nastudování / Rehearsed by: Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian

Kostýmy a scéna / Costumes and Set: Vendula Johnová

Obsazení / Scoring: S,A,T,B, (chorus ad lib.) tuba pastoralis, vn 1-2, vla, vc, cb, org, cemb

Stopáž / Durata: 60´

Pasticcia vznikala od počátku 18. století především proto, aby impresáriové, nebo operní hvězdy, dosáhli úspěchu s představeními, jejichž část tvořily již proslavené árie. Nejvyššího ohlasu dosáhla tato forma opery v polovině 18. století, kdy je vytvářeli i sami slavní skladatelé z vlastních i cizích oper, oratorií a dokonce i mší.

Vánoční pasticcio představuje soubor částí, jejichž autoři jsou čeští barokní skladatelé (T. N. Koutník, A. V. Michna z Otradovic, D. A. F. Milčinský ad.). Nová dramaturgie tyto skladby propojuje příběhem prostých lidí - pastýřů, kteří všichni svorně očekávají a poté chválí příchod Spasitele. Vznešenou esoteriku střídá humor a vytváří tak pestrý kolorit vánočních nálad. Mimo italskou tradici pasticcia navazuje naše představení i na tradici vánočních her a pastorel a naplňuje tak tuto italskou formu specifickým českým obsahem.