Daniel Rusek

Karseova zášť (2009)

komorní opera o devíti scénách

___

Hudba / Music: Daniel Rusek

Libreto / Libretto: Vojtěch Konečný, Daniel Rusek

Režie / Stage Director: Tomáš Hanzlík

Umělecké nastudování / Rehearsed by: Tomáš Hanzlík & Dětská opera Olomouc, Ensemble Damian

Kostýmy  a scéna / Costumes and Set: Vendula Johnová

Obsazení / Scoring: S, A, T, B, chorus (SATB), vn 1-2, vc, chit, pf

Stopáž / Durata: 40´

___
Víc než slibný začátek

Opera teprve šestnáctiletého studenta Daniela Ruska (1993) vznikla během letních prázdnin 2009. Její děj je situován do antického Řecka. Jména postav jsou smyšlená stejně tak jako celý příběh. Premiéra se chystá na jaro 2010. Daniel Rusek je v současnosti studentem francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc. Svou vášeň k hudbě objevil až ve svých jedenácti letech. Zpočátku se učil hře na kytaru, později na klavír jako samouk. Od roku 2007 se účastnil aktivně produkcí Dětské opery Olomouc. Hudebnímu divadlu se pod vedením Tomáše Hanzlíka věnoval i ve spolupráci s Ensemble Damian. Jeho první opera Karseova zášť vznikla po několika menších skladatelských pokusech. Přesto je to dílo obdivuhodně zralé.

___

Příběh bratrské záště

Otec rodu zemřel. Jeho starší syn Dáreas zdědil jeho největší a jediné jmění – stádo koz. Mladšího syna Karsea to rozhořčilo tak, že se svými několika věrnými druhy odešel žít do hor. Dáreas totiž vždy dostával více a na Karsea se nikdy nedostalo. Po nějakém čase, zrovna ve chvíli, kdy město slavilo bakchanálie, mladší bratr stádo Dáreovi ukradl. Pomohl mu navíc muž zevnitř. Tento posel ihned přichází opilému Dáreovi říct, co se stalo. Starší bratr tedy svolá svou družinu a vydá se po stopách Karseovi, jeho druhům i stádu.

Následující ráno se sestra dvou bratrů Arista od Dáreovy ženy Melisy dozvídá, kam odešel její bratr. Poněvadž ví, že vztah mezi bratry je na ostří nože, taktéž vyjde za nimi aby zabránila nejhoršímu. V poslední chvíli zachraňuje v lesní temnotě Dárea před přeludem, který ho láká do bažiny.

Dáreova skupina už má Karsea na dohled. Karseas v dáli poznává svou sestru. Nechává za sebou svou družinu, aby Dárea zdrželi. Sám dovádí stádo ke své vesnici. Karseovi druhové Dáreovi prozrazují, že posel, muž, který ho celou dobu doprovázel, je zrádce. To vyústí v boj. Dáreas se odpoutá a sám hbitě dohání Karsea. Dva bratři stojí proti sobě. Došlo by k nejhoršímu, Dáreas by Karsea zabil, Arista ho ovšem zastaví. Nejenom, že nechce, aby někdo přišel o život, ale také se jí odjakživa nelíbilo, jak se Dáreas choval. Nikdy se se svým bratrem nepodělil. Dochází ke smíření, stádo se spravedlivě rozdělí.

___

Daniel Rusek

Libreto / Libretto: Vojtěch Konečný, Daniel Rusek