Tomáš Hanzlík

(nar. 1972)

___

Tomáš Hanzlík (nar. 29.7.1972) je uměleckým vedoucím Ensemble Damian (zal. 1996) a zároveň impresáriem kočovného divadla Theatrum Schrattenbach (2004). Absolvoval katedru hudební výchovy PdF (1995) a muzikologie FF (1998) Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1998 založil v Olomouci hudební festival BAROKO, který se soustavně zaměřuje na uvádění novodobých premiér neznámých děl. Tématem jeho disertace byla hudba piaristických skladatelů 17. a 18. století (KHV PdF UP, 2004). České i latinské texty piaristů pak využil i při kompozici řady vlastních děl. Vedle pedagogické činnosti (od r. 2001) se věnuje kritickým edicím staré české hudby (T. N. Koutník: Requiem ex Es, Salve Regina Capucinorum ex d, Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu ex C – 1998, Choceňský manuskript – 2000, Hudba piaristických klášterů I. – 2003). V letech 1996 – 98 byl zaměstnán jako redaktor pro vážnou hudbu a folklór v Českém rozhlase Olomouc. Od roku 1993 pravidelně koncertuje jako dirigent, vokalista a hráč na smyčcové nástroje. S Ensemble Damian uvádí vedle staré hudby a vlastních děl také soudobé autory z minimalistického okruhu.  Účinkoval na festivalech Maraton soudobé hudby Praha, Forfest Kroměříž, Janáčkův Máj Ostrava, Janáčkovy Hukvaldy, Bezručova Opava ad. Se souborem prezentoval ČR netradičními operami také na turné v Pobaltí, Německu a v Itálii. V řadě Barokní opera a oratorium pražského FOK (2004) uvedl operu Johanna Huga Wilderera La Nascita del Diamante (Zrození diamantu) a v rámci festivalu Hudební fórum Hradec Králové  (2006) českou premiéru opery Three Tales Steva Reicha.

V roce 2004 premiéroval Hanzlík v projektu Národního divadla Bušení do železné opony vlastní operu Yta innocens (Nevinná Yta) Po jejím úspěchu získal pozvání k dalšímu vystoupení v rámci téhož projektu (V. Zouhar: Coronide, Zouhar-Hanzlík: Torso; 2004) a objednávku na celovečerní operu pro Národní divadlo. Nejprve rozšířil operu Yta innocens do celovečerního formátu, uvažoval o kompozici opery na námět Šimona Abelese, ale nakonec se rozhodl pro zhudebnění anonymního textu Lacrimae Alexandri Magni (Slzy Alexandra Velikého). Svůj vlastní skladatelský styl Hanzlík označuje jako neobarokní minimalismus, charakteristický zacyklením historizujících harmonických a melodických fragmentů. Výrazně se také podílí na vizuální stránce produkcí Ensemble Daman a to jak po stránce pohybové (rétorická barokní gestika) tak výtvarné (návrhy a výroba dekorací a rekvizit z papírmaše) ve spolupráci s kostýmní výtvarnicí Vendulou Johnovou. V roce 2009 obdržel za pořádání festivalu Baroko cenu Olomouckého kraje.

___

Seznam skladeb

Partitury některých skladeb jsou ke stažení ve formátu MUS, který můžete přečíst např. programem Finale Reader (ke stažení zde). Pokud je u díla partitur více, jsou navíc zabaleny do souboru ZIP.

 

Pin, Tan, Bel (opera, text Hana Macková) 1987

Čtyři astmatici a dva cholerici (houslové dueto) 1989

Bahenní motýl (pro dva recitátory a komorní soubor) 1990

Et clamor meus (pro alt, housle a varhany) 1991

Koncert G dur (pro housle a smyčcový orchestr) 1992 / partitura

Missa (pro soprán, smíšený sbor, varhany a triangl) 19932003 / partitura

Čas (pro smyčcový orchestr) 1993

Aureola (pro smyčcový orchestr) 1993

In exitu Israel de Aegypto (pro kontratenor a barokní orchestr) 1993

Stavba města a věže (pro hoboj a smsyčcový orchestr) 1993

V období dešťů (pro varhany) 1993

Čtyři dětské písně (pro zpěv a klavír) 1994

Koncert pro flétnu, cembalo a smyčcový orchestr 1995 / partitura

Hudba č. 1—4 (pro komorní soubor) 1995

Smyčcový kvartet č. 1 „Hudba pro UFO“ 1995 / partitura

Sonáta (pro cembalo a klavír) 1995

Smyčcové trio č. 14 1995 / partitura

Sonáta pro housle, violu da gamba a cembalo 1995 / partitura

Lamento za C. Ph. E. Bacha (pro klavír) 1995 / partitura

Lamentationes (pro 2 tenory, violoncello a klavír) 1995–96 / partitura

Gloria (pro soprán a smyčcové trio) 1997 / partitura

Concerto grosso (pro 6 houslí, violu, violoncello a kontrabas) 1997 / partitura

Potopa (kantáta, text: Jiří Malaník) 1998 / partitura

Sinfonia in Es KV 16 (pro komorní orchestr) 1998

Symfonie č. 1, Es dur 1998 / partitura

Te Deum (pro sóla, sbor a barokní orchestr) 1999 / partitura

Epibateron (kantáta, text: Victorinus Jezvina) 2000

Endymio (opera, text: P. David Kopecký) 2001 / partitura

Yta innocens (opera, text: P. David Kopecký) 2003 nová verze 2005 / partitura

Torso (opera, text: P. David Kopecký, hudba společně s V. Zouharem) 2003

Arion (balet – melodram, text: Jiří Malaník) 20022004 / partitura

Capriccio Nro. 15 (pro housle sólo) 1995, 2005 / partitura

Kirké (komorní opera na vlastní text) 2005 / partitura

Koncert pro violoncello a smyčcový orchestr 2005 / partitura

Lacrimae Alexandri Magni (opera, text: anonym) 2006 / partitura

Krvavá pavlač (opera, text: Roman Ludva) 2006 / partitura

Jirka s kozou (melodram, text: Božena Němcová) 2006 / partitura

Tvarůžkové ódy (opera, text: David Hrbek) 200607 / partitura

Harlekýnova dobrodružství (pantomima) 2007 / partitura

Strašná travestie o těhotném starostovi (komorní opera) 2008 / partitura

Stabat mater (kantáta pro alt a smyčce) 2008 / partitura

Romeo a Julie (komorní opera, text: David Hrbek) 2009 / partitura

Sen o říši krásy (fragment opery, text: Jiří Karásek ze Lvovic) 2009

Labyrint vášně (hudební drama, text: David Hrbek) 2009 / partitura

La Dafne (opera, text: Rocc, T. Hanzlík, Vít Zouhar podle Ottavia Rinucciniho, hudba společně s V. Zouharem) 2011

___

Kresby a obrazy