Choceňský manuskript

Anonymní klávesové skladby 18. století


V choceňském kostelním archivu ležel dlouhá léta nepovšimnut rukopisný sborník anonymních preludií a fug. Jeho dokončení je datováno do roku 1830, osahuje však převážně hudbu z 18. století. Téměř chronologicky se v něm za sebe řadí skladby pozdně barokní, klasicistní a raně romantické. Je těžké uvažovat o autorství jednotlivých skladeb, ale vzhledem k tomu, že v Chocni existovala od Tomáše Norberta Koutníka (1698-1775), přes Jana Václava Matějku (1738-1801), až do smrti Tomáše Kolovrátka (1763-1831) souvislá tradice dovedně komponujících kantorů, můžeme počítat i s jejich tvůrčími příspěvky. Jednoznačně jsou v manuskriptu uvedeni pouze dva autoři. Autorem preludia a moll na str. 4-5 je František Xaver Brixi (1732-1771), autorem pěti preludií na str. 29-33 je Ambrosius Rieder (1771-1855).

Přestože takovýchto rukopisných varhanních sborníků pořizovali čeští kantoři poměrně hodně, jedná se o vzácně dochovaný exemplář. Choceňský manuskript je tak jedinečným dokumentem o varhanní hudbě provozované na českém venkově v rozmezí let 1730-1830. Náš přepis obsahuje všechny skladby sborníku, včetně tří chrámových písní ve stejném pořadí, jak je opisovač zaznamenával. Střídají se zde samostatné věty s krátkými spojovacími úseky, které připomínají spíše zápis improvizací. Se samostatnou improvizací počítají i akordické začátky a závěry řady preludií. Některé části jsou svou sazbou vhodnější k interpretaci na cembalo, klavichord nebo kladívkový klavír.