Festival Baroko 1998

___

16. červenec - 13. srpen 1998

Umělecká agentura Tomáše Hanzlíka ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, Okresním vlastivědným muzeem Olomouc a Vojenskou nemocnicí na Hradisku pořádá olomoucký festival staré hudby Baroko ´98

Olomoucký festival Baroko ´98 má v první řadě záměr estetický. Veřejnosti chce zpřístupnit různé možnosti autentické interpretace hudby 17. a 18. století. Tuzemští i zahraniční hudebníci používající dobové nástroje i techniky v Olomouci poprvé v soustředěné koncertní řadě předvedou výsledky hledání zvukového ideálu hudby minulosti. Unikátní výzdoba varhan olomouckého chrámu Panny Marie Sněžné, obsahující téměř celý barokní orchestr, by neměla zůstat nadále zvukovou neznámou. Do Olomouce by se proto prostřednictvím festivalu měla vrátit hudba v podobě, která se nejlépe snoubí s významnými architektonickými památkami tohoto města. V nejskvostnějších barokních interiérech se proto budou konat jednotlivé koncerty. Nemalou měrou by pak měl festival pořádaný v letních měsících (spolu s celostátní i zahraniční propagací) podpořit cestovní ruch Olomouce.

 

16. 7. v 19.30 Velký sál Arcibiskupského paláce

AUTENTIC CLASSIQUE COLLEGIUM

Antonín Rous - violino, Jan Škrdlík - violoncello, Martin Jakubíček - hammerklavier
Česká a rakouská hudba konce 18. století

___

23. 7. v 19.30 chrám sv. Michala

Arcibiskupská kapela Olomouc, Ensemble Damian - Tomáš Hanzlík

Koncert k 300. výročí narození Tomáše Norberta Koutníka (1698-1775)

___

30. 7. 19.30 kostel Panny Marie Sněžné

Vladimír Sobotka (organo)

představí v dílech německých a českých autorů vedle chrámových varhan také přenosné nástroje z vlastní dílny

___

4. 8. v 19.30 Velký sál kláštera na Hradisku

Collegium Musicum Brno - Jiří Květoň

Hudba ze svatojakubské sbírky v Brně

___

10. 8. v 19.30 kaple Božího těla

A TRE - WIEN

Peter Parczi - violino, Lucia Krommer - viola da gamba, Vít Bébar - cembalo

J.S. Bach, J. P. Rameau, M. Marais, A. Corelli

___

13. 8. v 19.30 Poutní chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

Musica antiqua Praha - Pavel Klikar

 

 

___

<< zpět