Slovak Sound

Katarína Strapko Porubanová – mezzosoprán

Katarína Strapko Porubanová je študentkou spevu v triede Mgr. art. Silvie Lejava-Adamíkovej, ArtD. na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvovala majstrovské spevácke kurzy Antónia Carangela, Magdalény Blahušiakovej, Shigeko Haty a Rominy Basso. Bola ocenená na súťažiach: Súťaž študentov konzervatórií Slovenska (apríl 2015, Banská Bystrica) 1. miesto a laureát súťaže, Medzinárodná súťaž Rudolfa Petráka (november 2014, Žilina) 3. miesto. Ako členka operného štúdia v Bratislave naštudovala tieto operné postavy: Tretia dáma (Čarovná flauta, W. A. Mozart), Háta (Prodaná nevěsta, Bedřich Smetana), Archanjel Gabriel, Marta, Mária (Hry o Marii, Bohuslav Martinů), Hänsel (Hänsel und Gretel, Engelbert Humperdinck). Spievala altové sólo v Pergolesiho Stabat Mater s Komorným orchestrom mesta Trenčín a v altové sólo v Mozartovej Korunovačnej omši v spolupráci s orchestrom a zborom. Vystupovala na Medzinárodnom hudobnom festivale Allegretto, Medzinárodnom hudobnom festivale v Piešťanoch, OPERA GALA v Karlových varoch, Slovenskej filharmónii, v Moravskej filharmonii Olomouc i v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Od roku 2018 spolupracuje s Internationale Chorakademie Lübeck, s ktorým vystúpila na svetovej premiére súčasnej čínskej opery Buddha Passion od čínskeho skladateľa a dirigenta Tan Dun vo filharmónii v Drážďanoch na Music Festivala Dresden 2018 v spolupráci s mníchovskými filharmonikmi. Koncertne vystúpila s Karlovarským symfonickým orchestrom, Metropolitným orchestrom Bratislava, sláčikovým kvartetom Mucha Quartet, Komorným orchestrom mesta Trenčín, Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave a Komorným orchestrom CLASSICA. Spolupracovala s dirigentmi: Tan Dun, František Drs, Michal Šintál, Daniel Simandl, Juraj Jartim.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.narrowline_red</b>

Renata Bicánková - soprán

Renata Bicánková pochádza z juhočeského mesta Třeboň. Prvé hudobné vzdelanie nadobudla v ZUŠ Třeboň, kde navštevovala niekoľko odborov – vrátane spevu. V roku 2006 získala 1. Miesto (v kategórii B) na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina Iuventus Canti vo Vrábloch. Následne absolvovala Cirkevné konzervatórium v Bratislave u Evy Malatincové, PhD. Od roku 2007 pravidelne účinkovala na hudobnom festivale Třeboňská nocturna – Pódium mladých. V súčasnosti je študentkou 2. ročníku Mgr. stupňa na VŠMU v Bratislave, kde študuje operný spev u prof. Petra Mikuláša, ArtD. V opernom štúdiu VŠMU stvárnila role Pepíka z opery Liška Bystrouška od L. Janáčka a kontesu Anastáziu z operety Čardášová princezná od E. Kálmána. V roku 2016 získala 1. miesto v kategórii VIII. b na Pěvecké souteži ZUŠ ,,Žerotín" Olomouc (kde sa ešte v roku 2010 umiestnila na 3. mieste v IV. B kategórii). Minulý rok sa zúčastnila súťaže Iuventus Canti vo Vrábloch, kde získala cenu súboru starej hudby Musica aerterna za interpretáciu. V tomto roku sa aktívne zúčastnila Medzinárodných majstrovských kurzov Schola Arvenzis v Dolnom Kubíne u Mgr. art. Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej, ArtD. Takisto tento rok, ako aj minulý, sa zúčastnila Medzinárodných kurzov operného spevu u Mgr. art. Dagmar Livorovej v spolupráci s operným režisérom Jaromírom Brychom. V roku 2018 získala Čestné uznanie na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.narrowline_red</b>

Marián Lejava

Dirigent a skladateľ MARIÁN LEJAVA je jednou z najvýraznejších osobností svojej generácie. Dvojnásobný držiteľ Radio Head Awards za album roka (2013 a 2016) a laureát prestížnych domácích skladateľských cien je vyhľadávaným dirigentom nielen pre hudbu 20. a 21. storočia. V rokoch 2000-2009 bol hlavným dirigentom VENI ensemblu, v roku 2010 inicioval vznik VENI ACADEMY, kde pôsobil ako dirigent a lektor. Pravidelne spolupracuje s domácimi orchestrami a opernými scénami. Od roku 2014 je hlavným dirigentom ansámblu Prague Modern (CZ). Dodnes premiéroval vyše 100 súčasných ansámblových, orchestrálnych a scénických diel slovenských a svetových skladateľov na festivalech doma i v zahraničí. Pravidelne hosťuje v európskych operných domoch a orchestroch (Nemecko, Maďarsko, Francúzsko, Čína, Japonsko, Česká republika a i.). Podieľal sa na vyše 20 CD (Pavlík Records, Naxos a i.). Od roku 2007 je interným pedagógom na VŠMU v Bratislave, kde učí kompozíciu a dirigovanie.
Viac na www.marianlejava.com

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.narrowline_red</b>

VŠMU MODERN ORCHESTRA

VŠMU MODERN ORCHESTRA je umelecko-vzdelávacia aktivita, ktorá projektovou formou zapája študentov Katedry strunových a dychových nástrojov do orchestrálnych produkcií na HTF VŠMU. Jeho obsadenie na koncertoch býva variabilné, zväčša ide o menšie obsadenie sláčikových a dychových nástrojov. Jeho primárnym cieľom je oboznámiť študentov s orchestrálnym repertoárom súčasnej hudby, ale dáva im tiež možnosť spoznať rozmanité spôsoby jej interpretácie. VŠMU MODERN ORCHESTRA v minulosti (v rokoch 2005, 2006, 2013, 2015 a 2016) vystúpil na koncertoch pod vedením Mariána Lejavu a Antona Popoviča. V roku 2015 úspešne absolvoval aj prvé zahraničné vystúpenie na partnerskej škole v Prahe (AMU) v projekte o-R-f-E-us-PEAT, reprízou koncertu Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2015. V roku 2016 uskutočnil v rámci koncertného projektu SLOVAK SOUND 2016 ďalšie dve vystúpenia v zahraničí. 30. septembra 2016 na Universität für darstellende Kunst vo Viedni (Rakúsko) a 6. októbra 2016 na Janáčkovej akademii múzických umění v Brne (ČR). Značka SLOVAK SOUND má ambíciu stať sa platformou hudobného umenia pre prezentáciu slovenskej hudby, slovenských interpretov z akademického prostredia a má slúžiť pre propagáciu VŠMU v zahraničí.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.wideline_red</b>

Program pre festival Opera Schrattenbach 2018


koncert v rámci projektu SLOVAK SOUND 2018 (VŠMU Bratislava)
1.

Peter Groll (*1994)
ZALAN pre sláčikový orchester (2002-3, rev.2004) 17´

2.
Anton Steinecker (*1971)
Preludium e Quasi una passacaglia (1994/2002) 15´

3.
Evgeny Irshai (*1951)
Anagram na meno Ernst Bloch (1995) 9´

4.
Peter Zagar (*1961)
Apocalypsis Iohannis pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a sláčikové nástroje 25´
Qui habet aurem
Post haec vidi
Quis wst dignus
Et cun aperuisset
Factum est regnum
Ecce tabernaculum De

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.narrowline_red</b>

ÚČINKUJÚCI:

VŠMU MODERN ORCHESTRA
dirigent Marián Lejava

sólistky

Renata Bicánková – soprán
Katarína Strapko Porubanová – alt

KOMORNÝ SPEVÁCKY ZBOR VŠMU
zbormajster Ladislav Kaprinay

Za VŠMU /Hudobná a tanečná fakulta/
Mgr. art. Vladimír Sirota, manažér projektu (Kancelária umeleckej produkcie HTF VŠMU)
www.htf.vsmu.sk  / +421 905 403032, +421 2 59303525