Michel Cardin

Michel Cardin se narodil v Montréalu. V roce 1977 obdržel na místní konzervatoři diplom první
kategorie ve hře na kytaru se zvláštním oceněním za kontrapunkt, harmonii a solfège. Studoval
hru na loutnu a barokní hudbu u Nigela Northa v Londýně, Pata O'Briena v New Yorku,
Toyohiko Satoha v Haagu a Williama Christieho na Pařížské konzervatoři. Od roku 1980 žije v
New Brunswicku a je mezinárodně uznáván jako pedagog, umělec, muzikolog a producent. Je
profesorem na katedře hudby na Université de Moncton, kde mu byl v roce 1992 udělen doktorský
titul. Přijímá také soukromé studenty z celého světa, kterým dává lekce barokní hudby. Po mnoha
letech vystupování v celostátním rozhlase a televizi nahrál 12 CD s kompletním Londýnským
rukopisem S. L. Weisse pro loutnu a duety loutny a flétny, včetně několika premiérových
nahrávek. Tyto CD v roce 2015 znovu vydala firma Brilliant Classics. Michel koncertoval,
přednášel a vyučoval kurzy masterclass v Severní i Jižní Americe, Evropě, Africe a Japonsku. Od
roku 2009 hraje na theorbu v barokním duu La Tour (s Timem Blackmorem na flétnu a cembalo).
Toto duo hrálo v Kanadě, USA a Evropě a v roce 2018 vydalo své 5. CD věnované komorní
hudbě Roberta de Visée ve Versailles. Michel publikoval také muzikologické články v 6 různých
jazycích a partitury pro kytaru a loutnu. V nedávné době vystoupil v Tokijském muzeu umění v
Japonsku a na hudebním festivalu Alea III-Naxos v Řecku. Jako zvláštní host představí svůj recitál
i na Olomouckých barokních slavnostech.


www.michelcardin.com