Il Pendolo / Kyvadlo

Vít Zouhar

V roce 1996 mi skladatel a umělecký vedoucí Ensemble Damian Tomáš Hanzlík přinesl barokní tisk libreta jedné z oper, které se v 18. Století hrály na kroměřížském zámku. Nabídl mi, zdali text pátera Arcada s názvem IL CORONIDE nechci zhudebnit. Libreto bylo totiž to jediné, co se z opery dochovalo. Nápad se mi sice velice líbil, ale okolnosti se vyvíjely přece jen trochu jinak. Až když jsem dostal nabídku od kroměřížského festivalu FORFEST, abych realizoval svůj autorský koncert Květné zahrady, první na co jsem si vzpomněl, bylo libreto z roku 1731. Projekt s názvem IL PENDOLO O LA CONTESA DELLA ANIMA /KYVADLO ANEB SVÁR DUCHA jsem koncipoval do kruhového prostoru, v jehož středu j zavěšena šestapadesátimetrová kopie Foucaultova kyvadla. Skladby, které v tomto projektu živě zazněly, jsem psal na míru ENSEMBLE DAMIAN. Tento olomoucký vokálně instrumentální soubor se již řadu let věnuje autentické interpretaci staré hudby. Zkušenosti z historické provozovací praxe však uplatňuje také v soudobé hudbě, která tvoří rovnocennou součást jeho repertoáru. Zmíněné libreto jsem nakonec využil pouze jako text k závěrečné části Tutte quelle. Spíš jsem se jím nechal vést: libreto jako paralela k výzdobě rotundy, jeho rozpětí mezi sakrálním a světským. Vedle starozákonních Žalmů a Proroctví Izaiášova se proto objevuje text pátera Arcada. Pomyslně jako míhající kyvadlo.

Vít Zouhar: KYVADLO
Introitus
Kyvadlo
Gloria
Magni consilii Angelus
Psalmus 97,3

Vít Zouhar